Geplaatst op Geef een reactie

Mobility package

Mobility package

Het “Mobility Package”: Een revolutie in de Europese transportsector

Inleiding

Sinds 2020 is de Europese transportsector in transitie door de invoering van het “Mobility Package”. Dit pakket aan wet- en regelgeving beoogt een eerlijker en socialer speelveld te creëren voor chauffeurs en transporteurs in de Europese Unie. In deze blogpost bespreken we de inhoud van het Mobility Package en de impact die het tot nu toe heeft gehad.

Inhoud van het Mobility Package

Het Mobility Package omvat diverse maatregelen die de arbeidsvoorwaarden en cabotageregels voor chauffeurs in de EU harmoniseren. Enkele belangrijke onderdelen zijn:

 • Rij- en rusttijden: De regels rondom rij- en rusttijden worden strikter gehandhaafd. Chauffeurs zijn verplicht om hun pauzes te nemen in een veilige en geschikte locatie, en digitale tachografen worden gebruikt om naleving te controleren.
 • Cabotage: De cabotageregels, die bepalen hoeveel ritten een buitenlandse chauffeur in een ander EU-land mag uitvoeren, worden gewijzigd. Er is nu een maximum van drie cabotage-ritten binnen een periode van zeven dagen.
 • Minimumloon: Chauffeurs die in een ander EU-land werken, hebben recht op het minimumloon van dat land.
 • Terugdkeer van voertuig en chauffeur: Vrachtwagens en bussen die in een EU-land geregistreerd zijn, moeten minstens om de acht weken terugkeren naar hun thuisbasis.

Invoering van het Mobility Package

De invoering van het Mobility Package is gefaseerd verlopen. De eerste regels gingen in op 20 augustus 2020, en de laatste fase ging in op 21 mei 2022. De implementatie van het pakket is niet zonder slag of stoot verlopen. Er is kritiek vanuit de transportsector op de complexiteit van de regels en de extra administratieve lasten.

Impact van het Mobility Package

Het is nog te vroeg om de volledige impact van het Mobility Package te beoordelen. De eerste signalen wijzen erop dat de regels leiden tot een toename van de nalevingskosten voor transporteurs. Dit kan leiden tot hogere prijzen voor transportdiensten. De impact op de arbeidsvoorwaarden van chauffeurs is nog onduidelijk.

Conclusie

Het Mobility Package is een ambitieus plan om de Europese transportsector te hervormen. De komende jaren zullen uitwijzen of het pakket de gewenste effecten zal behalen.

Enkele interessante bronnen:

De toekomst van de Europese transportsector

De invoering van het Mobility Package is een belangrijke stap in de ontwikkeling van de Europese transportsector. De komende jaren zullen uitwijzen of het pakket de gewenste effecten zal behalen. Enkele belangrijke vragen die nog beantwoord moeten worden, zijn:

 • Hoe zullen de nieuwe regels de concurrentie in de transportsector beïnvloeden?
 • Zullen de regels leiden tot een tekort aan chauffeurs?
 • Hoe zullen de nalevingskosten van de regels gefinancierd worden?
 • Welke rol speelt digitalisering in de toekomst van de transportsector?

De Europese Commissie heeft een taskforce opgericht om de impact van het Mobility Package te monitoren. De taskforce zal in 2024 een rapport publiceren met de bevindingen.

Naast de invoering van het Mobility Package zijn er nog andere trends die de toekomst van de Europese transportsector zullen bepalen. Enkele belangrijke trends zijn:

 • De toenemende vraag naar duurzame transportmiddelen.
 • De ontwikkeling van autonome voertuigen.
 • De digitalisering van de transportketen.

Deze trends zullen de komende jaren leiden tot een verdere transformatie van de Europese transportsector. Het is belangrijk dat alle stakeholders in de sector zich goed voorbereiden op deze veranderingen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *